Shlok 161 To 166 Marathi Meditation Chants

Astro & Devotional

Om Aim Hrim Klim Devi Mantra With Lyrics

Om Aim Hrim Klim Dev...

Ya Devi Sarvabhuteshu Devi Sukhtam With Lyrics

Ya Devi Sarvabhutesh...

Ya Kundendu Saraswati Mantra With Lyrics

Ya Kundendu Saraswat...

Ganesha Shloka

Ganesha Shloka

Govinda Namalu

Govinda Namalu

Shri Lakshmi Kuber Mantra

Shri Lakshmi Kuber M...

Shri Manache Shlok With Lyrics

Shri Manache Shlok W...