Ganesha Shloka

Astro & Devotional

Om Aim Hrim Klim Devi Mantra With Lyrics

Om Aim Hrim Klim Dev...

Ya Devi Sarvabhuteshu Devi Sukhtam With Lyrics

Ya Devi Sarvabhutesh...

Ya Kundendu Saraswati Mantra With Lyrics

Ya Kundendu Saraswat...

Shri Lakshmi Kuber Mantra

Shri Lakshmi Kuber M...

Shri Manache Shlok With Lyrics

Shri Manache Shlok W...