Aali Re Aali Panchim Aali

Music

Kasa Kai Patil Bara Hay Ka

Kasa Kai Patil Bara ...

Kunya Gavacha Aala Pakharu

Kunya Gavacha Aala P...

Mi Kashi Disate

Mi Kashi Disate

Satyam Shivam Sundara

Satyam Shivam Sundara

Sawaal Jawaab

Sawaal Jawaab

Sawaal Majha Aika

Sawaal Majha Aika

Solawa Varees Dhokyacha

Solawa Varees Dhokyacha

Eka Durri Tirri

Eka Durri Tirri